Natječaji Otvorena molba O nama Pogodnosti za zaposlenike Edukacije i razvoj karijere

Politika privatnosti


1. Uvod

Poštujemo Vašu privatnost i željeli bismo Vam u ovom dokumentu („Informacija“) na jasan i transparentan način dati informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo, kao i o pravnim osnovama na temelju kojih obrađujemo osobne podatke.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument, koji sadrži  našu politiku privatnosti i informacije o tome na koji način koristimo Vaše osobne podatke kada se prijavljujete na natječaj za posao ili nam šaljete otvorenu molbu.

Ova Informacija primjenjuje se u svim slučajevima obrade Vaših osobnih podataka u okviru selekcijskog procesa.  

U slučaju bilo kojih pitanja slobodno nam se obratite na način predviđen dalje u tekstu, pod točkom 4. Kontakt.

2. Verzije i Ažuriranja

S vremena na vrijeme ćemo ažurirati ovu Informaciju, kako bi u svakom trenutku sadržavala točne i pouzdane informacije o tome na koji način prikupljamo i kako koristimo Vaše osobne podatke. O svim izmjenama u načinu obrade ćemo Vas obavijestiti ažuriranjem naše politike privatnosti i ove Informacije o obradi osobnih podataka.  

Ova Informacija ažurirana je 27. lipnja 2022. godine.

3. O nama

Za potrebe ove Informacije i primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka, uključujući i Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 (dalje u tekstu; „Opća uredba“ ili „GDPR“) Voditelj obrade i društvo koje je odgovorno za obradu Vaših osobnih podataka je MAISTRA d.d. za hotelijerstvo i turizam, sa sjedištem u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalje u tekstu: „Maistra“ ili „mi“).

Maistra na temelju ugovora o poslovnoj suradnji s društvom HUP-ZAGREB d.d., pruža uslugu prijave, selekcije i odabira kandidata za rad u objektima društva HUP-ZAGREB d.d. (dalje u tekstu „HUP-ZAGREB“). To znači da će, ako se prijavljujete za posao u Zagrebu ili Dubrovniku, za obradu Vaših osobnih podataka uz Maistru, kao samostalni voditelj obrade podataka biti odgovorno i društvo HUP-ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9, OIB: 66859264899 (dalje u tekstu: „HUP-ZAGREB“ ili „mi“).

4. Kontakt

U slučaju da imate bilo koje pitanje povezano sa zaštitom Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti na sljedeće načine:

 • E-mailom na adresu dpo@maistra.hr
 • Poštom, na adresu Obala Vladimira Nazora 6, 52 210 Rovinj, n.p. Službenik za zaštitu podataka.

Za slučaj da se prijavljujete na radno mjesto u Zagrebu ili u Dubrovniku, možete nam se obratiti i e-mailom na adresu dpo@maistra.hr ili poštom na adresu, Trg Krešimira Ćosića 9, 10 000 Zagreb, n.p. Službenik za zaštitu podataka.

5. Razlozi prikupljanja osobnih podataka

Vaše podatke obrađujemo u svrhu provedbe selekcijskog postupka. Obrađuju se podaci koje kandidati unesu u prijavni obrazac objavljen na internetskoj stranici Društva https://posao.maistra.com (otvorena molba ili prijava na natječaj), odnosno navedu u ponudi koju dostave na drugi način (npr. e-mailom, poštom ili neposredno), uključujući životopise kandidata i eventualno dostavljene dokumente (npr. svjedodžbe, diplome, uvjerenja i sl.).

 6. Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Obrađujemo sljedeće kategorije osobnih podataka kandidata za posao:

 • Ime i prezime,
 • E-mail adresa i kontakt,
 • Podaci o završenom školovanju;
 • Podaci o osposobljavanju;
 • Podaci o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • Podaci o trenutnom radnopravnom statusu (npr. ispis staža s HZMO-a);
 • Fotografija;
 • Podaci o dodatnim zahtjevima radnog mjesta (npr. vozačka dozvola, licenca, itd.);
 • Video uradak u svrhu olakšavanja selekcije kandidata u slučajevima kada nije moguće ili kada nije svrhovito organizirati intervjue uživo (npr. udaljeni intervju ili video prezentacija kandidata);
 • Sudjelovanje u radionici (za grupu kandidata za pojedino radno mjesto), koja može uključivati i video snimanje;
 • Sudjelovanje kandidata u Centru procjene u sklopu postupka izbora kandidata, što može uključivati i video snimanje;   
 • Intervju – bilješke s intervjua;
 • Rezultati psihološkog testiranja (dostupni isključivo ovlaštenim psiholozima u skladu s propisima o psihološkoj djelatnosti);
 • Nalaz i mišljenje o psihološkom testiranju (koje provodi ovlašteni psiholog koji je u obvezi čuvanja profesionalne tajne);
 • Za strane radnike koji prvi put podnose zahtjev za reguliranjem privremenog boravka, odnosno za koje se traži izdavanje dozvole za boravak i rad, dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku.

 7. Pravne osnove korištenja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo ako za to imamo valjanu pravnu osnovu. Najčešće će se raditi o sljedećim pravnim osnovama:

Legitimni interes

 • U slučaju prijave na otvoreni natječaj.

 Privola

 • U slučaju slanja otvorene molbe.  

8. Vaši osobni podaci

O Vama prikupljamo različite vrste osobnih podataka, ovisno o tome u kojem ste odnosu s nama. U svakom slučaju Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u zakonite svrhe te na temelju valjane pravne osnove. U tijeku selekcijskog postupka ne provodimo automatiziranu obradu podataka i ne koristimo se profiliranjem pri odabiru kandidata.

U slučaju slanja otvorene molbe, smatra se da ste nam dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka.

U slučaju prijave na naš otvoreni natječaj, naš pravni interes je drukčiji i odnosi se na naš legitimni interes da izvršimo selekciju radi odabira kandidata koji najbolje odgovara našoj organizaciji i uvjetima pojedinog radnog mjesta.

U tablici smo nabrojali neke temeljne načine na koje prikupljamo Vaše osobne podatke.

9. Kolačići

Naša web stranica prikuplja kolačiće u kojima su sadržane određene informacije o tome kako i na koji način koristite našu web stranicu. Kolačići su mali tekstualni zapisi koji sadrže jedinstveni identifikacijski i referentni kod koji web preglednik sprema na Vaš uređaj i pomoću kojega Vas možemo ponovno prepoznati kada pristupite našoj web stranici.

Mi ne koristimo ove podatke kako bismo Vas identificirali niti za to koristimo kolačiće treće strane. Neki kolačići koje prikupljamo traju samo za vrijeme Vašeg korištenja naše stranice, a neki traju malo duže, kako bismo Vas mogli ponovno prepoznati kada opet pristupite našoj stranici.

Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje.

10. Primatelji osobnih podataka

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećim osobama u svrhu oglašavanja njihovih usluga. Nećemo prodavati Vaše osobne podatke trećim stranama.

U određenim slučajevima ćemo podijeliti Vaše osobne podatke s drugim primateljima, i to:

 • S povezanim društvima, odnosno društvima koji su povezana društva Adris Grupe d.d., koje društvo je većinski dioničar društava MAISTRA d.d. i HUP-ZAGREB d.d.;
 • U slučajevima u kojima ste pristali na to da s trećom osobom podijelimo Vaše osobne podatke;
 • Za točno određena radna mjesta, kao što je direktor hotela u objektima kojima se upravlja na temelju franšiznog ugovora, osobne podatke o prijavljenima ćemo podijeliti s našim ugovornim partnerima s kojima imamo sklopljen ugovor o franšizi;
 • S upravnim, sudskim, poreznim, revizorskim i drugim nadležnim tijelima,
 • S pružateljima IT usluga s kojima imamo sklopljene odgovarajuće ugovore o obradi podataka, čije sustave koristimo u našem poslovanju (npr. Microsoft Office 365);
 • S drugim pružateljima usluga, koji za naš račun pružaju određenu uslugu, uključujući vanjske konzultante, psihologe, profesionalne savjetnike poput revizora, odvjetnika ili računovođa, pružatelje usluga tehničke podrške i IT savjetnike koji provode određena testiranja ili rade na razvoju tehničkih rješenja u našim sustavima;
 • U slučaju spajanja ili preuzimanja Maistre ili HUP-ZAGREB d.d. u budućnosti, možemo podijeliti Vaše osobne podatke s novim vlasnicima društva, a određeni osobni podaci mogu biti preneseni i za vrijeme kupoprodajnog procesa, potencijalnim kupcima i njihovim savjetnicima, u okviru due diligence postupka.

 

11. Prekogranični prijenosi podataka

Želimo osigurati da se Vaši osobni podaci pohranjuju i prenose na siguran način. Načelno ne prenosimo Vaše podatke izvan Europskog gospodarskog prostora (dalje u tekstu: EGP), a podatke ćemo prenijeti samo ako je to u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka te ako je sredstvima prijenosa osigurana odgovarajuća razina sigurnosti Vaših podataka, na primjer:

 • Prijenosom podataka u treću državu, na temelju odluke Europske komisije o primjerenosti, kojom je utvrđeno da je zakonodavstvom te države osigurana primjerena razina zaštite podataka; ili
 • Ugovorom o prijenosu podataka sklopljenim s trećom osobom, u kojem su sadržane standardne ugovorne klauzule koje je prihvatila Europska komisija za slučajeve prijenosa podataka unutar EGP-a, voditeljima i izvršiteljima u jurisdikcijama bez adekvatne razine zaštite podataka; ili 
 • Ako ste izričito pristali na prijenos podataka.

Kada prenosimo Vaše podatke izvan EGP-a i u slučajevima u kojima zemlja ili teritorij u koju se podaci prenose ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka, poduzet ćemo sve razumne korake kako bismo osigurali da se s Vašim podacima postupa na siguran način i u skladu s politikom zaštite privatnosti sadržanom u ovoj Informaciji.

12. Sigurnost osobnih podataka

Primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali da su Vaši podaci sigurni te da ih zaštitimo od slučajnog ili namjernog neovlaštenog pristupa, gubitka ili izmjene. Osigurali smo da Vašim podacima mogu pristupiti samo one osobe koje za to imaju poslovnu potrebu, isključivo u svrhe koje su dopuštene i o kojima ste obaviješteni te da su te osobe u obvezi čuvanja tajnosti Vaših podataka.

Ako sumnjate na bilo kakvo neovlašteno korištenje, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim osobnim podacima, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

13. Pohrana i rokovi čuvanja podataka

U slučaju da Vam u tijeku selekcijskog postupka ne ponudimo posao, podaci se obrađuju odnosno čuvaju u svrhu potencijalnog novog selekcijskog postupka u kojem biste sudjelovali, a najduže tri godine računajući od isteka godine u kojoj je završen predmetni selekcijski postupak.

Iznimno od naprijed navedenoga, video snimci koje nam dostavite čuvaju se do završetka predmetmog selekcijskog postupka, a video snimci s radionica čuvaju se do završetka predmetne radionice. U slučaju da nas obavijestite o povlačenju privole, svi Vaši podaci se brišu po primitku takve obavijesti kandidata.

Ako Vam ponudimo posao i Vi posao prihvatite, podaci se nastavljaju voditi kao podaci o zaposleniku, u skladu s našim pravilima o obradi osobnih podataka zaposlenika.  

14. Vaša prava u vezi s obradom osobnih podataka

Pristup. Imate pravo pristupa Vašim osobnim podacima u svakom trenutku, slanjem zahtjeva kojim ćete zatražiti da Vam dostavimo sve Vaše osobne podatke koje obrađujemo.

Ograničenje obrade. Imate pravo prigovoriti određenim aktivnostima obrade, primjerice ako obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju legitimnog interesa.

Prijenos. Imate pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluge – u praksi ovo znači da imate pravo tražiti da Vam dostavimo sve osobne podatke koje obrađujemo u strojno čitljivom obliku ili zatražiti da ih dostavimo izravno drugom društvu.

Ispravak. Imate pravo zatražiti ažuriranje Vaših osobnih podataka, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka u svakom trenutku.

Brisanje. Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka. Udovoljit ćemo Vašem zahtjevu, ako nemamo pravnu obvezu ili opravdani razlog pravne ili poslovne prirode zbog kojih bismo ih morali i dalje čuvati.

Povlačenje privole. U slučaju da obrađujemo Vaše podatke na temelju privole, u svakom trenutku ste ovlašteni povući danu privolu. Bez odgode ćemo prestati s obradom osobnih podataka prikupljenih na temelju te pravne osnove.

Sve zahtjeve možete ostvariti slanjem pisanog zahtjeva na poslovnu adresu MAISTRE d.d. u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 6 (n.p. Službenika za zaštitu podataka) ili na e-mail dpo@maistra.hr. Ako se prijavljujete za posao na radnom mjestu u zagrebu ili Dubrovniku, pisani zahtjev možete poslati i na e-mail dpo@hup-zagreb.hr ili poštom, na adresu društva HUP-ZAGREB d.d., u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9 (n.p. Službenika za zaštitu podataka). 

Pritužba. Ovlašteni ste i podnijeti pritužbu lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka – odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

HR – 10 000 Zagreb

Tel. +385 (01) 4609-000

Fax. + 385 (01) 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

Obavještavamo Vas da ćemo čuvati evidenciju naše komunikacije, kako bismo mogli što efikasnije riješiti bilo koje pitanje s kojim nam se obratite.

Vaša prava obrađujemo bez naknade, a samo iznimno ćemo Vam, u skladu s odredbama Opće uredbe obračunati administrativni trošak obrade zahtjeva. U tom slučaju ćemo Vas o tome obavijestiti prije nego trošak nastane.